Regulamin karnetu wstępu na salę taneczną Royal Dance Academy

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady obowiązujące po zakupieniu karnetu wstępu na sale taneczne w Royal Dance Academy
2. Decyzja o zakupie karnetu wstępu na salę taneczną w Royal Dance Academy
jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu i bezwzględnie obowiązuje wszystkich posiadaczy karnetu.

 

II. Wykupienie karnetu wstępu na salę:
1. Zakupić karnet wstępu na salę w Royal Dance Academy może każda osoba, która:
– uzna regulamin wstępu na sale
– nie posiada zdrowotnych przeciwwskazań do podejmowania aktywności fizycznej
– dokona płatności za wybrany przez siebie karnet zgodnie z obowiązującym cennikiem

 

III. Prawa uczestnika w Royal Dance Academy
Uczestnik z wykupionym karnetem wstępu na salę ma prawo:
1. Do wstępu na sale taneczne
2. Brać aktywny udział w wybranych przez siebie aktywnościach.
3. Do korzystania z pomocy instruktora
4. Do korzystania ze zniżek, promocji zgodnie z ich regulaminem.
5. Klient ma także możliwość zakupu rocznego karnetu wejścia na sale. Warunki płatność przy tej formie reguluje umowa zawarta z PIOTR TYRKA DANCE CONSULTING, tylko i wyłącznie podpisanie umowy umożliwia zakup tego typu karnetu wstępu na salę taneczną.
6. Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsca w danej grupie, przez stronę www.royaldance.com.pl, telefonicznie lub drogą mailową.
7. Osoby, które nie dokonają rezerwacji mogą tym sposobem uniemożliwić sobie uaktywnienie karnetu wstępu na salę taneczną.

IV. Instruktorzy
Instruktor spełnia funkcje opiekuna sali oraz ćwiczących, w szczególności:
• pilnuje przestrzegania przez ćwiczących regulaminu ćwiczeń,
• dba o bezpieczeństwo ćwiczących,
• dobiera odpowiedni repertuar muzyczny dla danych zajęć, grupy i prezentowanych układów kroków tanecznych,
• dba o odpowiednie do zajęć oświetlenie sali,
• dba o odpowiednią temperaturę i wentylację na sali,
• ma również prawo do sprawdzania listy obecności podczas zajęć.
Instruktor służy również pomocą przy objaśnieniu sposobu wykonywania niektórych kroków tanecznych lub układów fitness, zumby. W trakcie zajęć instruktor pokazuje jak należy wykonywać kroki taneczne/sekwencje fitness, tłumaczy jak je wykonywać w sposób prawidłowy, doradza ćwiczącym, na bieżąco wskazuje błędy popełniane przez uczestników zajęć. Możliwość korzystania z rad instruktora jest zawarta w cenie wejścia na salę taneczną. Oznacza to, że uczestnicy nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z obecnością instruktora na sali.

 

V. Płatności

Każdy nowy uczestnik zajęć, zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej.

RDA daje możliwość dokonania opłat w następujący sposób:

– Gotówka

– Karta

– Przelew On Line za pośrednictwem Przelewy24.pl

– Przelew tradycyjny (Płatności przelewem należy wykonywać na rachunek bankowy: 49 1020 1055 0000 9602 0385 9196, W tytule należy podać imię i nazwisko uczestnika, symbol Grupy, za które opłata jest wnoszona )

Aktualny cennik znajdą Państwo na stronie www.royaldance.com.pl

 

VI. Zwroty
Zwrot za karnet wstępu na salę taneczną:
1. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany z winy uczestnika karnet.
2. Istnieje możliwość odpracowania niewykorzystanych wejść w innym terminie niż termin stały (karnety nie są wydłużane w czasie).
4. Warunki odstąpienia od umowy zawarte są w podpisanej przez Państwa umowie.

 

VII. Royal Dance Academy
1. Ma prawo, w wyjątkowych przypadkach, zmienić aktywność karnetu, przesuwając go na inny dogodny dla posiadaczy karnetów termin.
2. Ma prawo zorganizować zastępstwo za instruktora.
3. Ma prawo wykorzystać zdjęcia oraz filmy uczestników z zajęć/eventów do celów informacyjnych i promocyjnych. Zdjęcia te zostaną wykorzystane na potrzeby szkoły i mogą być umieszczane na stronie internetowej www.
6. Nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników.
7. Szkoła tańca nie ubezpiecza właścicieli karnetów.
8. Szanujemy prywatność każdego klienta, dlatego dane osobowe przekazywane Royal Dance Academy pozostają w jej własności i nie są udostępniane osobom trzecim. Pracownicy Szkoły tańca są odpowiednio przeszkoleni i pouczeni o zasadach zachowania polityki prywatności.
9. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. uczestnik ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać e – mail na adres: biuro@royaldance.com.pl.
10. Royal Dance Academy przestrzega regulaminu RODO – regulamin RODO dostępny jest w recepcji szkoły.
11. Wszystkie kwestie sporne dotyczące powyższego regulaminu prosimy zgłaszać na adres e-mail: biuro@royaldance.com.pl lub pod nr. tel. 881-757-757